Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 

Video

 

Bản tin đào tạo - Tin tức sự kiện - Về VNNP - Các chương trình đào tạo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

Nội dung của một bản báo cáo tài chín…

Nội dung của một bản báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Trao giải nhân viên có sáng tạo trong…

Trao giải nhân viên có sáng tạo trong công việc

  Ngày 11 tháng 05 năm 2014, tại hội trường công ty CP Giải pháp VNNP Việt Nam đã diễn ra buổi trao giải khen thưởng cho các... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Game và học cái nào quan trọng hơn?

Game và học cái nào quan trọng hơn?

Với sinh viên ngoài việc học ra thì chơi game gần như là điều không thể thiếu với các anh chàng mê bộ môn giải trí này. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Tại sao sinh viên hay thất nghiệp khi…

Tại sao sinh viên hay thất nghiệp khi mới ra trường?

Sinh viên vẫn thường hay kêu ca phàn nàn về việc thất nghiệp sau khi ra trường và đây cũng là một trong những bài toán khó... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Ưu đãi lớn dịp 30/4 và 1/5

Ưu đãi lớn dịp 30/4 và 1/5

Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng Miền Nam chính là sự kiện chấm dứt chiến tranh Việt Nam Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Bạn hiểu gì về 30/4 và 1/5?

Bạn hiểu gì về 30/4 và 1/5?

Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Cuộc thi sáng kiến khẩu hiệu VNNP

Cuộc thi sáng kiến khẩu hiệu VNNP

Ngày 12/04/2014 vừa qua, BCH Đoàn Thanh niên VNNP đã tổ chức bình chọn vòng 2 và trao giải cuộc thi “Sáng kiến khẩu hiệu VNNP”. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Thông báo các thông tin sai lệch về V…

Thông báo các thông tin sai lệch về VNNP Việt Nam

                                                       ... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Cuộc thi sáng tạo khẩu hiệu phòng tại…

Cuộc thi sáng tạo khẩu hiệu phòng tại VNNP

Nhằm mục đích chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3, công ty CP giải pháp VNNP Việt Nam đã phát động cuộc thi: Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

VNNP tham gia hội chợ việc làm 2014

VNNP tham gia hội chợ việc làm 2014

Ngày 6/3/2014 vừa qua, Công ty CP Giải pháp VNNP Việt Nam đã tham gia Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Ưu đãi đặc biệt cho ngày quốc tế phụ …

Ưu đãi đặc biệt cho ngày quốc tế phụ nữ 08/03

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, là ngày cả thế giới tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của người phụ nữ. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Học bổng khóa bồi dưỡng kế toán thuế …

Học bổng khóa bồi dưỡng kế toán thuế - Cơ hội duy nhất 2014

Đầu xuân mọi người đều mong muốn nhận được những phần quà may mắn. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa học nâng cao chất lượng làm việc…

Khóa học nâng cao chất lượng làm việc hiệu quả trong DN

I.  Giới thiệu khóa học Phương pháp học: Trải nghiệm thực tế các tình huống phát sinh thực tế trong DN và giải pháp khắc phục điểm yếu,... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nội dung khóa học kế toán tại VNNP

Nội dung khóa học kế toán tại VNNP

Bạn đang có nhu cầu học kế toán thuế, để có kinh nghiệm đi làm! Bạn muốn làm tốt các công việc như Báo cáo thuế, Kê khai thuế, Quyết toán... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa học kỹ năng bán hàng hiệu quả

Khóa học kỹ năng bán hàng hiệu quả

* Đối tượng: Cán bộ hoặc tập thể DN * Học tại: Học viện đào tạo năng lực cán bộ VNNP Việt Nam Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa học kỹ năng mềm cho DN

Khóa học kỹ năng mềm cho DN

* Đối tượng: Cán bộ hoặc tập thể DN * Học tại: Học viện đào tạo năng lực cán bộ VNNP Việt Nam Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa học kỹ năng mềm cho SV

Khóa học kỹ năng mềm cho SV

* Đối tượng: Sinh viên * Học tại: Học viện đào tạo năng lực cán bộ VNNP Việt Nam Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Tin hot mùa Giáng sinh ấm áp

Tin hot mùa Giáng sinh ấm áp

Mỗi khi tháng 12 về thì tất cả mọi người đều háo hức chờ đến ngày 24/12 để nhận được những Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nguồn gốc ngày 20/11 ở Việt Nam

Nguồn gốc ngày 20/11 ở Việt Nam

Nhân dân ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo từ xa xưa, cũng bởi lẽ đó ngày 20/11  Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kiến thức ở VNNP đã giúp em tự tin hơ…

Kiến thức ở VNNP đã giúp em tự tin hơn

Có rất nhiều bạn đã đi làm nhưng trong quá trình giải quyết công việc vẫn còn thiếu xót rất nhiều kinh nghiệm. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đính chính thông tin với khách hàng

Đính chính thông tin với khách hàng

Kính gửi: Quý khách hàng cũng toàn thể học viên thân mến! Thời gian vừa qua báo chí đã đưa Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Like Fanpage nhận khóa học 03

Like Fanpage nhận khóa học 03

Để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 hay còn gọi là ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Chương trình tri ân ngày nhà giáo Việ…

Chương trình tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của VNNP

Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

VNNP mừng sinh nhật và 20/11

VNNP mừng sinh nhật và 20/11

Sáng 02/11/2013, tại hội trường của Công ty CP Giải pháp VNNP Việt Nam đã diễn ra buổi họp mặt toàn công ty do Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Tìm việc làm kế toán

Tìm việc làm kế toán

Việc làm kế toán dễ mà khó tìm. Bạn phải chuẩn bị những kỹ năng gì để tìm việc thành công, VNNP sẽ giúp bạn. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nơi dạy kế toán thuế uy tín nhất HN

Nơi dạy kế toán thuế uy tín nhất HN

Học kế toán là nhu cầu của rất nhiều người nhưng tìm được nơi dạy kế toán uy tín nhất Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Tư duy thành công cùng chuyên gia

Tư duy thành công cùng chuyên gia

Đã bao giờ bạn tự hỏi người khác thành công còn bạn lại thất bại trong cùng một công việc chưa? Sự khác biệt chính là Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

VNNP chúc mừng ngày của một nửa thế g…

VNNP chúc mừng ngày của một nửa thế giới

Theo truyền thuyết, khi Chúa tạo ra con người thì mới chỉ có đàn ông. Thấy đàn ông cô đơn, Chúa đã bẻ chiếc xương sườn bên trái Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

20/10 sắp đến, bạn đã hiểu được ý nghĩa của ngày đó chưa? Bạn đã chuẩn bị gì cho những người phụ nữ yêu thương của mình? Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Công ty dịch vụ kế toán

Công ty dịch vụ kế toán

Có quá nhiều vấn đề xảy ra nếu kế toán sai sót nên không phải ai cũng có thể yên tâm với bộ phận Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo quản lý công ty

Đào tạo quản lý công ty

Quản lý công ty không phải là lĩnh vực đơn giản với bất kỳ một người nào nhưng nó sẽ đơn giản khi bạn đến với VNNP. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Lễ trao giải CT Like Fanpage dành khó…

Lễ trao giải CT Like Fanpage dành khóa học

Vừa qua sáng 10/10/2013, tại hội trường của Công ty CP Giải pháp VNNP Việt Nam đã diễn ra lễ trao giải chương trình Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Học Marketing để làm gì ?

Học Marketing để làm gì ?

Học Marketing rồi sau này làm việc gì ? Làm ở đâu ? Nếu câu trả lời của bạn là “không biết” – có lẽ sẽ giống... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong những ngày qua, nhân dân cả nước đau lòng và hướng về thủ đô Hà Nội, về số nhà 30 Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo quản trị công ty

Đào tạo quản trị công ty

Khóa học đào tạo quản trị công ty của VNNP sẽ giúp bạn thực sự hiểu và biết cách làm chủ doanh nghiệp của mình một cách... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Chung kết giải cầu lông VNNP mở rộng …

Chung kết giải cầu lông VNNP mở rộng lần thứ I

Chiều qua 09/10/2013, tại nhà thi đấu của trường THPT Phạm Hồng Thái đã diễn ra chung kết giải cầu lông VNNP mở rộng lần thứ nhất. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Một khóa đào tạo kế toán tổng hợp của VNNP sẽ mang đến cho bạn những kiến thức tốt nhất về Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

VNNP mang lại gì tốt nhất cho bạn ?

VNNP mang lại gì tốt nhất cho bạn ?

Đừng bao giờ bạn tìm kiếm thứ có tên là hoàn hảo vì chẳng có gì là hoàn hảo, mà bạn hãy tìm Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Like Fanpage nhận khóa học 02

Like Fanpage nhận khóa học 02

Để chào mừng ngày giải phóng thủ đô 10-10 cũng như sinh nhật lần thứ 15 của công ty CP giải pháp Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kế toán thực hành

Kế toán thực hành

Tìm được một nơi thật tốt để vừa học vừa thực hành kế toán là một điều rất khó. Bạn chỉ có thể tìm được điều này ở các... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Like Fanpage nhận khóa học 01

Like Fanpage nhận khóa học 01

Để chào mừng ngày giải phóng thủ đô 10-10 cũng như sinh nhật lần thứ 15 của công ty CP giải pháp Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kế toán thuế trọn gói

Kế toán thuế trọn gói

Với khoản phí chỉ bằng tiền bỏ ra thuê một kế toán bình thường bạn đã có thể có được một đội ngũ nhân viên hùng hậu của Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo thư ký

Đào tạo thư ký

Tại VN chưa có một trường Đại Học, Cao Đẳng nào đào tạo nghề thư ký. Nhưng nếu đam mê thực sự với nghề, bạn có thể đến... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

VNNP dạy kế toán thuế cho mọi người

VNNP dạy kế toán thuế cho mọi người

Bạn đam mê kế toán và muốn gắn bó lâu dài với công việc này? Hãy đến với các lớp đào tạo kế toán của VNNP Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo kế toán thuế

Đào tạo kế toán thuế

Chỉ VNNP mới đào tạo được những nhân viên kế toán thuế xuất sắc nhất và chỉ khi đến với VNNP bạn mới trở thành một Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Công ty đào tạo kế toán

Công ty đào tạo kế toán

Với gần 20 năm kinh nghiệm cùng một đội ngũ giảng viên chất lượng, VNNP tự tin khẳng định rằng chúng tôi Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

VNNP biến không thể thành có thể

VNNP biến không thể thành có thể

Khi học trong trường ta luôn ấp ủ những hoài bão, những ước mơ mà ngành nghề ta đã chọn. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

VNNP trao niềm tin cho bạn

VNNP trao niềm tin cho bạn

Với 15 năm kinh nghiệm, VNNP luôn tự hào trao gửi niềm tin đến cho khách hàng và học viên. Chúng tôi luôn khẳng định mình Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Các chương trình đào tạo tại VNNP

Các chương trình đào tạo tại VNNP

Trung tâm đào tạo kế toán VNNP Việt Nam chân trọng giới thiệu đến các bạn học các khóa học mà VNNP đang triển khai.  Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Trung tâm đào tạo kế toán

Trung tâm đào tạo kế toán

Với gần 20 năm kinh nghiệm, VNNP khẳng định rằng chúng tôi là một trong những trung tâm đào tạo kế toán hàng đầu Việt Nam. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Công ty đào tạo kế toán VNNP

Công ty đào tạo kế toán VNNP

Chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, thành công… đó là những gì bạn sẽ nhận được khi hoàn thành các khóa học Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Hoạt động vui chơi giải trí của VNNP

Hoạt động vui chơi giải trí của VNNP

Theo quyết định của BGĐ công ty CP Giải pháp VNNP Việt Nam, phòng TCTC, Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Giải cầu lông VNNP mở rộng 2013

Giải cầu lông VNNP mở rộng 2013

Nhân dịp mừng quốc khánh 2/9 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Chi đoàn thanh niên công ty Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

VNNP - 15 năm một chặng đường

VNNP - 15 năm một chặng đường

15 năm – một khoảng thời gian dài để biến một đứa trẻ mới sinh ra trở thành cậu bé 15 tuổi  Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Chương trình đào tạo kế toán tại VNNP

Chương trình đào tạo kế toán tại VNNP

Với những chương trình đào tạo chuẩn, sát với thực tế trong những năm qua VNNP được đánh giá là một trong những đơn vị Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Tận hưởng sự khác biệt trong giáo dục…

Tận hưởng sự khác biệt trong giáo dục với VNNP

 Rất nhiều sinh viên ra trường không thể tìm được việc làm vì kiến thức ở đại học có quá nhiều lý thuyết. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Chương trình hiến máu nhân đạo

Chương trình hiến máu nhân đạo

Căn cứ vào công văn số 243/ĐTN về việc “Tham gia hiến máu tình nguyện năm 2013” của Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỷ niệm SN lần thứ 15 Trung tâm kế to…

Kỷ niệm SN lần thứ 15 Trung tâm kế toán VNNP

Là đơn vị tiên phong đầu tiên cho việc đào tạo kế toán, được thành lập từ năm 1998  Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Giám sát việc sử dụng hóa đơn

Giám sát việc sử dụng hóa đơn

Hiện nay, cơ quan quản lý sẽ tiến hành kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật thuế. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Trung tâm đào tạo kế toán VNNP

Trung tâm đào tạo kế toán VNNP

 Là đơn vị tiên phong đầu tiên cho việc đào tạo kế toán, được thành lập từ năm 1998 trung tâm kế toán VNNP Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

du an vi cong dong web

 

Kế toán thuế - Hành chính nhân sự - Thư ký trợ lý

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

Những kỹ năng cần có khi làm kế toán

Những kỹ năng cần có khi làm kế toán

Kế toán là một ngành nghề có thể nói là hot hiện nay. Do đó, các trường đại học đặc biệt là các trường về kinh tế... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo sinh viên đang “quên” đi chất…

Đào tạo sinh viên đang “quên” đi chất lượng

Sinh viên ngày càng thất nghiệp nhiều chính là bài toán đau đầu cho các nhà quản lý. Nơi thiếu người làm vẫn cứ thiếu, sinh viên... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Những điều sinh viên kế toán cần thay…

Những điều sinh viên kế toán cần thay đổi

Để trở thành một nhân viên kế toán thì ngay từ bây giờ các bạn sinh viên kế toàn  cần thay đổi bản thân mình, tạo cho mình một... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Rèn luyện kỹ năng khi chọn nghề kế to…

Rèn luyện kỹ năng khi chọn nghề kế toán

Để tìm một công việc liên quan tới nghành kế toán trong thời buổi hiện nay là không khó, nhưng không phải ai cũng có thể làm... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Bạn có hợp với nghề kế toán?

Bạn có hợp với nghề kế toán?

Tại sao bạn lại chọn nghề kế toán? Kế toán có thể đánh giá là một nghề đang rất hot và nhu cầu tuyển dụng của ngành nghề... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Sinh viên quá lười suy nghĩ

Sinh viên quá lười suy nghĩ

  Học tập luôn là ưu tiên hàng đầu của các sinh viên thế nhưng việc xã hội phát triển cùng với sự bùng nổ của KHCN đã... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Vì sao sinh viên tốt nghiệp nhiều như…

Vì sao sinh viên tốt nghiệp nhiều nhưng cũng thất nghiệp nhiều

Vì sao sinh viên tốt nghiệp nhiều nhưng cũng thất nghiệp nhiều? Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nghề hành chính

Nghề hành chính

Cả ngày ngồi văn phòng, "vật lộn" giữa đống giấy tờ, hồ sơ và làm công việc ngày nào Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Thực hành ghi sổ, lập BCTC, BCT

Thực hành ghi sổ, lập BCTC, BCT

Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng ở bên... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Dạy kế toán cho người mới bắt đầu

Dạy kế toán cho người mới bắt đầu

VNNP sẽ trang bị cho những người chưa biết gì về kế toán một nền tảng kỹ năng và lý thuyết tốt nhất Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Tuyển sinh viên thực tập

Tuyển sinh viên thực tập

Nếu bạn là sinh viên và đang tìm nơi thực tập để trau dồi kỹ năng và nâng cao trình độ Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Chỗ nhận sinh viên thực tập miễn phí

Chỗ nhận sinh viên thực tập miễn phí

Bạn là sinh viên năm cuối và chưa biết đi đâu để thực tập? Bạn đã biết đến một công ty Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nơi dạy kế toán uy tín nhất Hà Nội

Nơi dạy kế toán uy tín nhất Hà Nội

Học kế toán là nhu cầu của rất nhiều người nhưng tìm được nơi dạy kế toán uy tín nhất Hà Nội lại không phải là chuyện... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo nghề hành chính nhân sự

Đào tạo nghề hành chính nhân sự

Nghề hành chính nhân sự đang là một trong những nghề nổi bật và nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay. Nhưng chỉ có tại... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nghề thư ký trợ lý có gì hay ?

Nghề thư ký trợ lý có gì hay ?

Một nghề nghiệp ổn định, mức lương hấp dẫn cùng những rất nhiều mối quan hệ xã hội đang khiến thư ký, trợ lý trở thành một... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Dạy hành chính

Dạy hành chính

Nghề hành chính không hề khó và nếu biết nghề bạn sẽ cực kỳ phát triển về sự nghiệp. Đến với khóa dạy hành chính của VNNP để... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kế toán thuế

Kế toán thuế

Kế toán thuế là một trong những lĩnh vực phức tạp nhất trong hệ thống đào tạo kế toán tại Việt Nam. Nhưng khi giỏi lĩnh vực này,... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Hành chính nhân sự là gì ?

Hành chính nhân sự là gì ?

Hành chính nhân sự là gì? Câu hỏi tưởng như dễ nhưng không phải ai cũng trả lời được Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Dạy tin học văn phòng

Dạy tin học văn phòng

Tin học văn phòng không còn quá xa lạ và thực tế nó cũng rất quan trọng trong xã hội hiện nay. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn quản lý nhân sự

Hướng dẫn quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự trong một doanh nghiệp không phải là chuyện dễ. Nó đòi hỏi người lãnh đạo cần khéo léo,nhạy cảm và thực sự quan... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa học hành chính tại VNNP

Khóa học hành chính tại VNNP

Nếu bạn muốn là một người quản lý hành chính chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao. Hãy đến với khóa học hành chính của VNNP. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nhận sinh viên thực tập kế toán tại C…

Nhận sinh viên thực tập kế toán tại Công ty CP giải pháp VNNP

Không chỉ riêng mình VNNP nhận sinh viên thực tập kế toán nhưng với tiềm lực và kinh nghiệm Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo tin học văn phòng

Đào tạo tin học văn phòng

Nếu còn băn khoăn về kiến thức và kỹ năng tin học vp của mình, hãy đến với VNNP để hoàn thiện. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Chương trình ĐT tin học văn phòng

Chương trình ĐT tin học văn phòng

Thời đại Công nghệ lên ngôi, máy tính ngày càng trở nên phổ biến và khẳng định vị thế của Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Học quản trị nhân sự ở đâu?

Học quản trị nhân sự ở đâu?

Hiệu suất của nhân sự là nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả của tổ chức. Vậy làm thế nào để nhân viên có thể phát... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa học quản lý nhân sự

Khóa học quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng để trở thành thư ký GĐ giỏi

Kỹ năng để trở thành thư ký GĐ giỏi

Nghề thư ký giám đốc đang trở thành một trong những nghề nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa học KT cho người mới bắt đầu học…

Khóa học KT cho người mới bắt đầu học kế toán

Chỉ cần bạn có đam mê và mong ước trở thành một kế toán, dù bạn chưa biết gì về nghề nghiệp này VNNP có thể giúp bạn... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo kế toán doanh nghiệp

Đào tạo kế toán doanh nghiệp

VNNP là một đơn vị hoạt động có uy tín trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành thực tế gần 20 năm qua. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng quản lý nhân sự

Kỹ năng quản lý nhân sự

Thu hút và giữ chân những nhân viên có đủ tiêu chuẩn nhất và sắp xếp những công việc thích hợp nhất Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo trợ lý giám đốc

Đào tạo trợ lý giám đốc

Trợ lý giám đốc là bước khởi đầu hoàn hảo đối với những ai muốn khẳng định bản thân mình trong hành trình dài của nghề quản lý. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo hành chính nhân sự là gì?

Đào tạo hành chính nhân sự là gì?

Đào tạo Hành chính nhân sự là gì? Trước hết chúng ta cùng tìm hiếu xem nghề hành chính nhân sự là gì? Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Những đức tính cần thiết khi theo ngh…

Những đức tính cần thiết khi theo nghề kế toán

Nhiều sinh viên học chuyên ngành kế toán khi ra trường vẫn còn mơ hồ.Vậy để theo nghề kế toán thì sinh viên cần những gì? Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Vì sao kế toán ngày càng khó xin việc…

Vì sao kế toán ngày càng khó xin việc?

Kế toán hiện nay đang được cho là một trong những ngành nghề hot. Tuy nhiên, có quá nhiều người theo ngành hot này lại đang thất... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Muốn làm nghề kế toán thì cần phải có…

Muốn làm nghề kế toán thì cần phải có những gì?

Kế toán là nghề áp lực, đòi hỏi sự chính xác, cẩn thận bên cạnh vấn đề chuyên môn. Đây đang được coi là "nghề vàng". Với 15... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Tọa đàm nghề hành chính - nhân sự

Tọa đàm nghề hành chính - nhân sự

Nằm trong chuỗi các chương trình Đào tạo doanh nghiệp nhằm giúp các bạn sinh viên mới ra trường có được định hướng và mục tiêu nghề... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Một số nguyên tắc kế toán cơ bản

Một số nguyên tắc kế toán cơ bản

1. Giá trị của tài sản được tính theo giá gốc, bao gồm phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến và các chi phí... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nhiệm vụ của phòng hành chính – nhân …

Nhiệm vụ của phòng hành chính – nhân sự

Phòng Hành chính – Nhân sự có thể nói là cơ quan mang tính diện mạo cho tổ chức, doanh nghiệp. Đó là bộ phận chịu trách... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng quản trị nhân sự

Kỹ năng quản trị nhân sự

Nghệ thuật quản lý nhân sự dựa trên ba bí quyết đơn giản nhưng rất hiệu quả nhằm tăng năng suất làm việc của nhân viên, tăng... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Chương trình đào tạo kế toán cho ngườ…

Chương trình đào tạo kế toán cho người mới bắt đầu

Bạn đang mong muốn có một công việc ổn định và kế toán là mục tiêu mà bạn đang hướng tới? Nhưng bạn chưa biết gì về... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa học KT nhanh nhất dành cho nhà q…

Khóa học KT nhanh nhất dành cho nhà qlý?

Bạn là Sếp, bạn chưa bao giờ học về tài chính kế toán và bạn đang muốn học về kế toán để quản lý doanh nghiệp. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Thực trạng sinh viên kế toán mới ra t…

Thực trạng sinh viên kế toán mới ra trường

Số lượng sinh viên kế toán tốt nghiệp hàng năm rất đông nhưng không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

9 cách nâng cao tinh thần làm việc ch…

9 cách nâng cao tinh thần làm việc cho nhân viên

Trong quản trị nhân sự, yếu tố nâng cao tinh thần làm việc cho nguồn nhân sự là rất quan trọng. Làm tốt được công tác này,... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn khai thuế Online

Hướng dẫn khai thuế Online

Được triển khai từ tháng 8-2009 ở địa phương đầu tiên là TPHCM, đến nay hình thức kê khai thuế Online đã trở nên khá phổ biến... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Sai sót thường gặp trong kế toán các …

Sai sót thường gặp trong kế toán các khoản vay

Toàn bộ hợp đồng vay, chứng từ giao dịch với bên cho vay do Phòng Kế toán Công ty quản lý. Căn cứ các chứng từ này,... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Làm kế toán công nợ như thế nào?

Làm kế toán công nợ như thế nào?

Trong các doanh nghiệp có nhiều đối tác, khách hàng phong phú thì rất cần thiết phải có một người đảm nhiệm vị trí của một... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Cần chú ý với bảng cân đối kế toán

Cần chú ý với bảng cân đối kế toán

Một bảng cân đối kế toán được coi là hoàn chỉnh bao gồm hai phần Tài sản có, Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Theo... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khó khăn nghề trợ lý giám đốc

Khó khăn nghề trợ lý giám đốc

Nghề trợ lý tổng giám đốc không chỉ đơn thuần chỉ trực tiếp giúp việc cho ban giám đốc. Mà đó còn là các công việc trợ... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Xây dựng hệ thống nguồn nhân lực

Xây dựng hệ thống nguồn nhân lực

Có thể nói con người là yếu tố hàng đầu để tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Nguồn nhân lực được xem là yếu... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Những điều chưa biết về nghề thư ký

Những điều chưa biết về nghề thư ký

Nghề thư ký trợ lý thường được biết đến với tư cách là người luôn luôn đi bên cạnh các Sếp và các lãnh đạo. Tuy nhiên,... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nghề nhân sự: Bằng cấp hay kinh nghiệ…

Nghề nhân sự: Bằng cấp hay kinh nghiệm

Hiện nay, ở Việt Nam mới chỉ có vài đơn vị đào tạo các khóa nhỏ về quản trị hành chính... Và đa số những người làm... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Vai trò của người thư ký – trợ lý giá…

Vai trò của người thư ký – trợ lý giám đốc

Thư ký là người sát cánh cùng chủ DN, là người không thể thiếu giúp các SEO gặp gỡ đối tác cũng như theo dõi tình hình... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Vai trò của quản lý hành chính - nhân…

Vai trò của quản lý hành chính - nhân sự

Có thể nói quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt bởi đó chính là quản trị con người trong một tập thể, một doanh... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa học Kế toán dành cho nhà Quản lý

Khóa học Kế toán dành cho nhà Quản lý

Làm thế nào để người đứng đầu Doanh nghiệp tổ chức các hoạt động kinh doanh đảm bảo có hệ số sinh lời cao nhất??? Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Định hướng QL tránh rủi ro kế toán - …

Định hướng QL tránh rủi ro kế toán - thuế

Năm 2012 là năm hậu suy thoái với biết bao khó khăn, các DN phải thắt lưng buộc bụng để có thể tồn tại và duy trì... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nghề kế toán tổng hợp thuế doanh nghi…

Nghề kế toán tổng hợp thuế doanh nghiệp sản xuất

Đối tượng: Cán bộ kế toán các DN đã thành thạo ghi chép SSKT và thuế; Học viên kế toán đã tham gia các khóa học TM tại... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa nghề KTTH thuế TM – XNK - SX - X…

Khóa nghề KTTH thuế TM – XNK - SX - XLXD

Nghề kế toán tổng hợp thuế TM XNK-SX-XLXD giúp học viên thực hiện trọn vẹn nghề kế toán tại DN Xây dựng xây lắp.  Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa nghề KT - thuế thực tế AZ (TM - …

Khóa nghề KT - thuế thực tế AZ (TM - XNK - SX)

Nghề kế toán thực tế từ A đến Z mang đến cho các học viên, sinh viên nền tảng kiến thức toàn diện về công việc kế... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Thực hành nghề kế toán tổng hợp Thuế …

Thực hành nghề kế toán tổng hợp Thuế TM - XNK

Luật kế toán thay đổi đòi hỏi người làm kế toán thuế  phải linh hoạt để xử lý các vấn đề liên quan, tránh gây thất thoát... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa nghề kế toán - thuế thực tế AZ (…

Khóa nghề kế toán - thuế thực tế AZ (TM – XNK)

Nhiều bạn đã tốt nghiệp chuyên ngành khác nhau nhưng muốn có cơ hội chuyển ngành nghề để có một công việc ổn định. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Kinh doanh marketing - Inhouse - Kỹ năng mềm

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

Kỹ năng làm việc nhóm của bạn ra sao?

Kỹ năng làm việc nhóm của bạn ra sao?

Mỗi cá nhân có một cách làm việc khác nhau cho nên khi làm việc nhóm, tập thể thì những cá nhân đó phải làm thế nào? Làm việc... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nụ cười - sức mạnh trong giao tiếp

Nụ cười - sức mạnh trong giao tiếp

 Khi bạn cười đó là một biểu hiện văn minh, là tài sản quý giá của bạn, cũng là thể hiện sức mạnh hoặc truyền đạt thông... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Hội thảo kỹ năng mềm ĐHCN - TS Phạm H…

Hội thảo kỹ năng mềm ĐHCN - TS Phạm Hiền

Trong buổi chia sẻ kỹ năng tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. T.S - Chuyên gia tâm lý Phạm Hiền gần 20 năm kinh nghiệm... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa kỹ năng lắng nghe - nói hiệu quả

Khóa kỹ năng lắng nghe - nói hiệu quả

“Nói là gieo - Nghe là gặt” nếu bạn biết cách nghe, không những bạn có thể thu hoạch nhiều điều thú vị từ những người xung quanh... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Những điều tối kỵ khi giải quyết vấn …

Những điều tối kỵ khi giải quyết vấn đề

Giải quyết vấn đề gặp phải trong cuộc sống luôn là điều cực kỳ khó khăn với bất kỳ ai. Vậy việc này có những điều tối... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp nên xây dựng cho mình một nét văn hóa riêng bởi đó là bản sắc, chất lượng và đẳng cấp của công ty bạn. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Tại sao nên học kỹ năng giải quyết vấ…

Tại sao nên học kỹ năng giải quyết vấn đề

Đã bao giờ bạn gặp khó khăn trong cuộc sống? Chắc chắn là đã từng. Có bao giờ bạn cảm thấy mọi vấn đề đến với mình... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa học thay đổi tư duy và công thức…

Khóa học thay đổi tư duy và công thức thành công

Tại sao tôi luôn cảm thấy mọi việc đều khó khăn trong khi mình đã cố gắng? Tại sao tôi không xin được việc khi tôi là người... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng tự tin trước đám đông

Kỹ năng tự tin trước đám đông

Bản thân mỗi người luôn có xu hướng tìm tới đám đông, thích những thứ nhiều người thích, làm theo ý kiến của nhiều người. Vậy làm... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Văn hóa doanh nghiệp là gì ?

Văn hóa doanh nghiệp là gì ?

Khái niệm văn hóa doanh nghiệp nói riêng và văn hóa nói chung là rất khó phân định, bởi có đến hàng trăm định nghĩa về văn hóa.... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Rèn luyện kỹ năng tự lập cho sinh viê…

Rèn luyện kỹ năng tự lập cho sinh viên xa nhà

Sinh viên xa nhà không sớm thì muộn cũng phải tự mình lo cho cuộc sống. Vậy cần những kỹ năng gì cho việc này? Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Những kỹ năng cần thiết cho sinh viên

Những kỹ năng cần thiết cho sinh viên

Sinh viên Việt Nam cần những kỹ năng gì để thực sự trưởng thành và hội nhập? Hãy để VNNP cùng bạn tìm hiểu điều đó. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Lý do nghỉ việc hợp lý

Lý do nghỉ việc hợp lý

Do chán việc, muốn đi du lịch dài ngày hay muốn nghỉ ngơi… mà bạn cần nghỉ việc. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào bạn cũng... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Dạy kỹ năng mềm cho sinh viên

Dạy kỹ năng mềm cho sinh viên

Kỹ năng mềm cho sinh viên. Sinh viên với những kiến thức học trong nhà trường liệu đã đủ để bước ra xã hội làm việc? Chắc chắn... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

5 bước cải thiện kỹ năng lắng nghe

5 bước cải thiện kỹ năng lắng nghe

Trong quá trình lắng nghe khách hàng nói chuyện, bạn nên cố gắng giao tiếp với khách hàng nhiều hơn. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

Trong công việc và cả cuộc sống, có quá nhiều thời điểm bạn phải đàm phán để đạt được mục đích của mình. Vậy làm thế nào... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo tại gia

Đào tạo tại gia

Bạn sẽ không phải di chuyển nhiều ngoài đường cũng không phải chen chúc trong những lớp học đông nghẹt người nữa. Muốn học điều gì VNNP... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp tại …

Đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp tại VNNP

VNNP với rất nhiều lĩnh vực đang hoạt động sẽ đào tạo cho doanh nghiệp những ngành nghề và kỹ năng cần thiết nhất. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng giải quyết vấn đề trong quản …

Kỹ năng giải quyết vấn đề trong quản lý hành chính

  Xin giới thiệu tới các bạn Kỹ năng giải quyết vấn đề trong quản lý hành chính.     Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng phát triển năng lực tư duy là…

Kỹ năng phát triển năng lực tư duy làm việc hiệu quả

VNNP nhận dạy các kỹ năng phát triển năng lực tư duy cho tất cả mọi người. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Học kỹ năng thuyết trình ở đâu tốt nh…

Học kỹ năng thuyết trình ở đâu tốt nhất

  Việc bồi đắp - dạy kỹ năng thuyết trình là điều rất cần thiết, nhưng học ở đâu tốt lại là vấn đề đáng để các bạn quan... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Chương trình đạo tạo giám đốc điều hà…

Chương trình đạo tạo giám đốc điều hành

  Khái niệm CEO những năm gần đây thực sự không còn lạ đối với các Doanh Nghiệp. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Sự khác biệt giữ KD và Marketing

Sự khác biệt giữ KD và Marketing

Khái niệm Marketing xuất hiện đầu những năm 1900. Nó được hiểu là một khâu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kinh doanh - Marketing

Kinh doanh - Marketing

Kinh Doanh Marketing là một thuật ngữ phổ biến trong sự vận hành của các công ty hiện nay trên thị trường. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Bạn muốn mình là người bán hàng tầm thường hay chuyên nghiệp? Bạn muốn mình là người kd hay mãi sẽ là người bán hàng? Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Học Marketing là học gì?

Học Marketing là học gì?

Marketing là một thuật ngữ khá phổ biến hiện nay, nhưng không phải ai cũng hiểu hết được sự bao quát của thuật ngữ này. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng sống và kỹ năng mềm

Kỹ năng sống và kỹ năng mềm

Chuyên gia tâm lý Phạm Hiền là người có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Dự án hỗ trợ hành trang lập nghiệp ch…

Dự án hỗ trợ hành trang lập nghiệp cho sinh viên mới ra trường

Huấn luyện kỹ năng - kinh nghiệm làm việc thực tế cho sinh viên mới ra trường trong doanh nghiệp thời đại mới. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng học và tự học

Kỹ năng học và tự học

  Với việc học, đa số người Việt đều quan niệm mấu chốt thành công nằm ở tính siêng năng, cần cù.     Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề

  Giải quyết vấn đề là kỹ năng rất cần thiết trong học tập, làm việc và mọi thứ khác xoay quanh cuộc sống của bạn.     Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Học cách giao tiếp trong DN

Học cách giao tiếp trong DN

  Thất bại trong giao tiếp trong doanh nghiệp thường là nguyên nhân của những bất đồng hoặc hiểu lầm giữa các đối tượng gt.     Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

9 kỹ năng “mềm” để thành công

9 kỹ năng “mềm” để thành công

  Để bạn vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, thành công bền vững, bạn còn cần có những kĩ năng “mềm”.     Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Marketing số

Marketing số

Quảng cáo số là cách nhanh nhất để đưa tên tuổi sản phẩm tới tay khách hàng. Đây cũng là con đường ngắn nhất và dễ dàng... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng làm sao để làm việc nhóm hiệu…

Kỹ năng làm sao để làm việc nhóm hiệu quả cho sinh viên

Ngày nay, khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì yêu cầu kỹ năng làm việc nhóm là cần thiết hơn bao giờ hết. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng mềm hiệu quả để thành công

Kỹ năng mềm hiệu quả để thành công

7 kỹ năng mềm cần thiết và cơ bản hỗ trợ bạn thành công trong cuộc sống, công việc, kinh doanh dễ dàng. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng xây dựng bài thuyết trình

Kỹ năng xây dựng bài thuyết trình

Kỹ năng thuyết trình là một kỹ năng không thể thiếu, dù bạn làm việc trong công ty lớn hay nhỏ. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Quy tắc vàng trong kinh doanh

Quy tắc vàng trong kinh doanh

Thực tế hoàn toàn đã chứng minh được rằng: Hoạt động kinh doanh nhỏ hoàn toàn có thể trở nên lớn mạnh thông qua những hành động... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Phương pháp kinh doanh mới

Phương pháp kinh doanh mới

Những phương pháp kinh doanh ngày càng đổi cùng với sự phát triển của công nghệ , Thông tin truyền thông tạo nên những cách thức mới... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Cách viết kế hoạch kinh doanh

Cách viết kế hoạch kinh doanh

Bạn đang có kế hoạch kinh doanh hoặc muốn khởi nghiệp kinh doanh? Bạn có ý tưởng kinh doanh thú vị nhưng chưa biết bắt đầu từ... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nhà quản lý mới phải đương đầu với nh…

Nhà quản lý mới phải đương đầu với những khó khăn gì?

Một người quản lý mới sẽ phải chịu trách nhiệm giải quyết các vấn để về thủ tục tuyern dụng, giấy tờ tài liêu, kế hoạch phát... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Bán hàng cần những quy luật gì?

Bán hàng cần những quy luật gì?

Bán hàng là một trong những ngành nghề rất cần phải làm theo những quy luật vốn có để hiệu đạt hiệu quả cao. Đó có thể... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo In-house Mobile Marketing

Đào tạo In-house Mobile Marketing

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, Mobile là vật dụng không thể thiếu trong thời đại ngày nay. Đặc biệt là đối với các... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Bạn cần tố chất gì để làm marketing?

Bạn cần tố chất gì để làm marketing?

Kinh doanh - Marketing hiện nay là một trong những ngành nghề hot và được giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, trước khi đến với nghề marketing,... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa học chuyên viên KD hiện đại

Khóa học chuyên viên KD hiện đại

Bạn là sinh viên kinh tế hay sinh viên chuyên nghành khác? Bạn cũng đã đi làm nhiều công việc Partime trong quá trình học? Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo in-house với đội ngũ chuyên g…

Đào tạo in-house với đội ngũ chuyên gia hàng đầu

Chương trình đào tạo in-house của VNNP được thiết kế chuyên biệt phù hợp với yêu cầu và mục tiêu của từng mô hình DN. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

 Giao tiếp là yếu tố quan trọng câu thành và duy trì các mối quan hệ công việc, cá nhân.  Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng đàm phán – thuyết phục

Kỹ năng đàm phán – thuyết phục

Đàm phán – Thuyết phục là phương tiện hữu hiệu để có được cái mà ta mong muốn từ người khác.  Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo kỹ năng làm việc nhóm hiệu qu…

Đào tạo kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

Hiện nay việc Đào tạo kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu quả rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp.... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng lập kế hoạch - thực hiện công…

Kỹ năng lập kế hoạch - thực hiện công việc hiệu quả

Bạn đang không biết mục tiêu công việc là gì? Bạn lúng túng trong việc xác định mục tiêu kế hoạch công viêc? Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Các kỹ năng nghề nghiệp cần có trong …

Các kỹ năng nghề nghiệp cần có trong nền kinh tế khủng hoảng

Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu sống, nhu cầu công việc của con người có những đòi hỏi cao hơn. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Sự khác biệt của VNNP trong đào tạo i…

Sự khác biệt của VNNP trong đào tạo in-house

GIẢI PHÁP IN HOUSE TỐT NHẤT CHO DOANH NGHIỆP - CHUYÊN GIA PHẠM HIỀN Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Lợi ích của đào tạo in-house trong nề…

Lợi ích của đào tạo in-house trong nền kinh tế khủng hoảng

Nguồn nhân lực có vai trò quan trọng và không thể thiếu đối với bất kỳ tiến trình tồn tại và phát triển nào. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Vai trò của Marketing trong thương mạ…

Vai trò của Marketing trong thương mại?

Marketing ngày nay có vai trò vô cùng trọng yếu trong việc tiếp cận với khách hàng, quảng bá sản phẩm và phát triển kinh doanh Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa Kinh doanh - Marketing chuyên ng…

Khóa Kinh doanh - Marketing chuyên nghiêp

Kinh doanh – Marketing là một ngành được ưa chuộng và luôn thu hút một số lượng lớn sinh viên theo học trên toàn thế giới.  Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Khóa kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Bạn là dân Kinh doanh - Marketing? Bạn có những kỹ năng gì để marketing thành công? Bạn đã có kỹ năng bán hàng chưa? Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Bài xem nhiều nhất

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

Nghề hành chính

Nghề hành chính

Cả ngày ngồi văn phòng, "vật lộn" giữa đống giấy tờ, hồ sơ và làm công việc ngày nào Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Thực hành ghi sổ, lập BCTC, BCT

Thực hành ghi sổ, lập BCTC, BCT

Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng ở bên... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp nên xây dựng cho mình một nét văn hóa riêng bởi đó là bản sắc, chất lượng và đẳng cấp của công ty bạn. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Văn hóa doanh nghiệp là gì ?

Văn hóa doanh nghiệp là gì ?

Khái niệm văn hóa doanh nghiệp nói riêng và văn hóa nói chung là rất khó phân định, bởi có đến hàng trăm định nghĩa về văn hóa.... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nơi dạy kế toán uy tín nhất Hà Nội

Nơi dạy kế toán uy tín nhất Hà Nội

Học kế toán là nhu cầu của rất nhiều người nhưng tìm được nơi dạy kế toán uy tín nhất Hà Nội lại không phải là chuyện... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo tại gia

Đào tạo tại gia

Bạn sẽ không phải di chuyển nhiều ngoài đường cũng không phải chen chúc trong những lớp học đông nghẹt người nữa. Muốn học điều gì VNNP... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo nghề hành chính nhân sự

Đào tạo nghề hành chính nhân sự

Nghề hành chính nhân sự đang là một trong những nghề nổi bật và nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay. Nhưng chỉ có tại... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nghề thư ký trợ lý có gì hay ?

Nghề thư ký trợ lý có gì hay ?

Một nghề nghiệp ổn định, mức lương hấp dẫn cùng những rất nhiều mối quan hệ xã hội đang khiến thư ký, trợ lý trở thành một... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Dạy hành chính

Dạy hành chính

Nghề hành chính không hề khó và nếu biết nghề bạn sẽ cực kỳ phát triển về sự nghiệp. Đến với khóa dạy hành chính của VNNP để... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kế toán thuế

Kế toán thuế

Kế toán thuế là một trong những lĩnh vực phức tạp nhất trong hệ thống đào tạo kế toán tại Việt Nam. Nhưng khi giỏi lĩnh vực này,... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp tại VNN…

Đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp tại VNNP

VNNP với rất nhiều lĩnh vực đang hoạt động sẽ đào tạo cho doanh nghiệp những ngành nghề và kỹ năng cần thiết nhất. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Hành chính nhân sự là gì ?

Hành chính nhân sự là gì ?

Hành chính nhân sự là gì? Câu hỏi tưởng như dễ nhưng không phải ai cũng trả lời được Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn quản lý nhân sự

Hướng dẫn quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự trong một doanh nghiệp không phải là chuyện dễ. Nó đòi hỏi người lãnh đạo cần khéo léo,nhạy cảm và thực sự quan... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa học hành chính tại VNNP

Khóa học hành chính tại VNNP

Nếu bạn muốn là một người quản lý hành chính chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao. Hãy đến với khóa học hành chính của VNNP. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Sự khác biệt giữ KD và Marketing

Sự khác biệt giữ KD và Marketing

Khái niệm Marketing xuất hiện đầu những năm 1900. Nó được hiểu là một khâu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kinh doanh - Marketing

Kinh doanh - Marketing

Kinh Doanh Marketing là một thuật ngữ phổ biến trong sự vận hành của các công ty hiện nay trên thị trường. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Học quản trị nhân sự ở đâu?

Học quản trị nhân sự ở đâu?

Hiệu suất của nhân sự là nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả của tổ chức. Vậy làm thế nào để nhân viên có thể phát... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Bạn muốn mình là người bán hàng tầm thường hay chuyên nghiệp? Bạn muốn mình là người kd hay mãi sẽ là người bán hàng? Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Khóa học quản lý nhân sự

Khóa học quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng để trở thành thư ký GĐ giỏi

Kỹ năng để trở thành thư ký GĐ giỏi

Nghề thư ký giám đốc đang trở thành một trong những nghề nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Học Marketing là học gì?

Học Marketing là học gì?

Marketing là một thuật ngữ khá phổ biến hiện nay, nhưng không phải ai cũng hiểu hết được sự bao quát của thuật ngữ này. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo kế toán doanh nghiệp

Đào tạo kế toán doanh nghiệp

VNNP là một đơn vị hoạt động có uy tín trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành thực tế gần 20 năm qua. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng quản lý nhân sự

Kỹ năng quản lý nhân sự

Thu hút và giữ chân những nhân viên có đủ tiêu chuẩn nhất và sắp xếp những công việc thích hợp nhất Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo trợ lý giám đốc

Đào tạo trợ lý giám đốc

Trợ lý giám đốc là bước khởi đầu hoàn hảo đối với những ai muốn khẳng định bản thân mình trong hành trình dài của nghề quản lý. Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Đào tạo hành chính nhân sự là gì?

Đào tạo hành chính nhân sự là gì?

Đào tạo Hành chính nhân sự là gì? Trước hết chúng ta cùng tìm hiếu xem nghề hành chính nhân sự là gì? Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Marketing số

Marketing số

Quảng cáo số là cách nhanh nhất để đưa tên tuổi sản phẩm tới tay khách hàng. Đây cũng là con đường ngắn nhất và dễ dàng... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Tọa đàm nghề hành chính - nhân sự

Tọa đàm nghề hành chính - nhân sự

Nằm trong chuỗi các chương trình Đào tạo doanh nghiệp nhằm giúp các bạn sinh viên mới ra trường có được định hướng và mục tiêu nghề... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Một số nguyên tắc kế toán cơ bản

Một số nguyên tắc kế toán cơ bản

1. Giá trị của tài sản được tính theo giá gốc, bao gồm phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến và các chi phí... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nhiệm vụ của phòng hành chính – nhân sự

Nhiệm vụ của phòng hành chính – nhân sự

Phòng Hành chính – Nhân sự có thể nói là cơ quan mang tính diện mạo cho tổ chức, doanh nghiệp. Đó là bộ phận chịu trách... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng quản trị nhân sự

Kỹ năng quản trị nhân sự

Nghệ thuật quản lý nhân sự dựa trên ba bí quyết đơn giản nhưng rất hiệu quả nhằm tăng năng suất làm việc của nhân viên, tăng... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Quy tắc vàng trong kinh doanh

Quy tắc vàng trong kinh doanh

Thực tế hoàn toàn đã chứng minh được rằng: Hoạt động kinh doanh nhỏ hoàn toàn có thể trở nên lớn mạnh thông qua những hành động... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

9 cách nâng cao tinh thần làm việc cho n…

9 cách nâng cao tinh thần làm việc cho nhân viên

Trong quản trị nhân sự, yếu tố nâng cao tinh thần làm việc cho nguồn nhân sự là rất quan trọng. Làm tốt được công tác này,... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Phương pháp kinh doanh mới

Phương pháp kinh doanh mới

Những phương pháp kinh doanh ngày càng đổi cùng với sự phát triển của công nghệ , Thông tin truyền thông tạo nên những cách thức mới... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn khai thuế Online

Hướng dẫn khai thuế Online

Được triển khai từ tháng 8-2009 ở địa phương đầu tiên là TPHCM, đến nay hình thức kê khai thuế Online đã trở nên khá phổ biến... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Sai sót thường gặp trong kế toán các kho…

Sai sót thường gặp trong kế toán các khoản vay

Toàn bộ hợp đồng vay, chứng từ giao dịch với bên cho vay do Phòng Kế toán Công ty quản lý. Căn cứ các chứng từ này,... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Cách viết kế hoạch kinh doanh

Cách viết kế hoạch kinh doanh

Bạn đang có kế hoạch kinh doanh hoặc muốn khởi nghiệp kinh doanh? Bạn có ý tưởng kinh doanh thú vị nhưng chưa biết bắt đầu từ... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Nhà quản lý mới phải đương đầu với những…

Nhà quản lý mới phải đương đầu với những khó khăn gì?

Một người quản lý mới sẽ phải chịu trách nhiệm giải quyết các vấn để về thủ tục tuyern dụng, giấy tờ tài liêu, kế hoạch phát... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Làm kế toán công nợ như thế nào?

Làm kế toán công nợ như thế nào?

Trong các doanh nghiệp có nhiều đối tác, khách hàng phong phú thì rất cần thiết phải có một người đảm nhiệm vị trí của một... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Bán hàng cần những quy luật gì?

Bán hàng cần những quy luật gì?

Bán hàng là một trong những ngành nghề rất cần phải làm theo những quy luật vốn có để hiệu đạt hiệu quả cao. Đó có thể... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

Cần chú ý với bảng cân đối kế toán

Cần chú ý với bảng cân đối kế toán

Một bảng cân đối kế toán được coi là hoàn chỉnh bao gồm hai phần Tài sản có, Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Theo... Read more

-----------------------------------------------------------------------------------

anh hoat dongthư viện ảnh lớp học kế toán vnnpvideo lớp học kế toánphỏng vấn học viên kế toán                HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA                                      THƯ VIỆN ẢNH LỚP HỌC                                       VIDEO DẠY KẾ TOÁN                                       PHÓNG VẤN HỌC VIÊN


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ - KẾ TOÁN THỰC HÀNH | VNNP

VNNP cam kết: Hoàn lại 100% học phí nếu học viên sau khi tốt nghiệp không thành nghề

Error: unable to save our links to cache. Please make sure that the folder automaticbacklinks_cache located in the folder /home/gpvnnp/public_html/daotaodoanhnghiep and is writable